Ki lehet önkéntes?

 

Kérdés:

Kérem, mondják meg nekem, ki lehet önkéntes? Milyen feltételeknek kell megfelelni, kell-e regisztráltatni magát az embernek valahol? Kell valamilyen tanfolyamot végeznem?

Ha a cégem szeretne önkéntes lenni, mit kell tennem?

 

Válasz:

Önkéntesek esetében kizárólag magánszemélyekről beszélhetünk, ugyanis az önkéntesség lényege valamilyen tevőleges munkavégzés ellenszolgáltatás nélkül, így ez cégek esetében fogalmilag kizárt.

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény meghatározza, hogy a törvény hatály alatt ki lehet önkéntes. Eszerint állampolgárságra tekintet nélkül önkéntes lehet minden 10 életévét betöltött személy, aki nem a kiskorúsága miatt cselekvőképtelen.

 4. § (1) Önkéntes lehet

a) a cselekvőképes személy,

b) a korlátozottan cselekvőképes személy,

c) a tizedik életévét betöltött, kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy.

Az önkéntes alapvetően minden fajta tevékenységet elvégezhet bármilyen tanfolyam vagy regisztráció nélkül. Van ugyanakkor néhány megkötés egyes speciális tevékenységek kapcsán.

Abban az esetben, ha annak a tevékenységnek a végzése, amelyet az önkéntes végezni kíván, valamilyen meghatározott képesítéshez, egészségügyi, nyilvántartásba vételi vagy feltételhez kötött, csak az a személy végezheti azt még önkéntesen is, aki megfelel ezeknek a feltételeknek. Ilyen például az orvosi tevékenység.

Emellett nem lehet önkéntesen ellátni olyan tevékenységet sem, amelyet jogszabály meghatározott jogviszonyhoz köt, vagy amelyik esetében a jogszabály zárja ki az önkéntes jogviszonyt. Például bírói tisztséget nem lehet önkéntes jogviszonyban betölteni.

4. § (2) Az önkéntes elláthat minden olyan tevékenységet,

a) amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi, nyilvántartásba vételi és egyéb feltételeknek, valamint

b) amelynek ellátását törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: jogszabály) nem köti meghatározott jogviszonyhoz, illetve amelynek önkéntessel történő ellátását jogszabály nem zárja ki.

Ha van olyan szervezet vagy intézmény, ahol szívesen végezne önkéntes munkát, ajánlom, hogy keresse meg azokat és ajánlja fel a segítségét.

Amennyiben nem találna náluk olyan tevékenységet, amit szívesen végezne, javaslom, hogy nézzen körül a www.onkentes.hu oldalon, ahol különböző önkéntes lehetőségek közül választhat.